Address
Suhodolska str. 102, 1373 Sofia, Bulgaria
Тел: +359 2 826 34 47
Working hours
Mon. - Fri.: 9:00 - 18:00
Address
Golyamokonarsko shosse str., 4204 Tsaratsovo, 4204 Plovdiv
Тел: + 359 32 20 75 20
Working hours
Mon. - Fri.: 9:00 - 17:00
Address
Suhodolska str. 102, 1373 Sofia, Bulgaria
Тел: +359 2 826 34 47
Address
Golyamokonarsko shosse str., 4204 Tsaratsovo, 4204 Plovdiv
Тел: + 359 32 20 75 20
Working hours
Mon. - Fri.: 9:00 - 18:00
Working hours
Mon. - Fri.: 9:00 - 17:00
Homologation manager: ILiyan Kirkov
i.kirkov@dekra-automotive.bg
GSM: 00359 878 160 168
Homologation expert: Dragomir Nedev
d.nedev@dekra-automotive.bg
GSM: 00359 877 198 703
 
Used car assessments manager: Kostadin Vaklinov
k.vaklinov@dekra-automotive.bg
GSM: 00359 876 786 529
Used car assessments expert: Vladimir Madjarski
v.madjarski@dekra-automotive.bg
GSM: 00359 877 143 595
Technical assistant: Natalia Stoianova
n.stoianova@dekra-automotive.bg
GSM: 00359 878 338 925
  
Annual technical inspections manager: Ivan Ivanov
i.ivanov@dekra-automotive.bg
GSM: 00359 876 630 643
Annual technical inspections expert for SOFIA: Cvetomir Markov
c.markov@dekra-automotive.bg
GSM: 00359 877 270 830
Annual technical inspections expert for SOFIA: Konstantin Grancharov
k.grancharov@dekra-automotive.bg
GSM: 00359 876 592 568
 
Annual technical inspections expert for PLOVDIV: Georgi Genchev
g.genchev@dekra-automotive.bg
GSM: 0889 268 112
Annual technical inspections expert for PLOVDIV: Liubomir Hristov
l.hristov@dekra-automotive.bg
GSM: 0899 637 121


General Manager: Nikolay Zaprev
n.zaprev@dekra-automotive.bg
Тел./факс: 00359 2 826 34 47