Хомологация (технотест) е технически термин който е международно приет за издаване на разрешителен режим от официален орган. За България компетентния орган е Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“, която като всяка организация следва стриктни правила и стандарти за установяване наличието на условия за издаване на одобрението. Хомологацията на автомобили е позната още като технотест или типово одобрение.

Директивите на Европейската общност отнасящи се до хомологацията на нови превозни средства в европейския съюз са:

  • Директива 2007/46/ЕО - отностно типово одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
  • Директива 2002/24/ЕО - относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства

НАРЕДБА № Н-3 е действаща от 18.02.2013г.  издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и се отнася до изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Декра Аутомотив ООД е на представител на DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH, която е нотифицирана техническа служба по Директива 2007/46/ЕО и Директива 2002/24/ЕО от ИА „АА“.

 

Удостоверения за акредитация:

  • Удостоверение № е34*2002/24-01
  • Удостоверение № е34*2007/46-01

Цени за индивидуално одобрение на ППС:

  • Цените са валидни от 10.01.2020 г.
  • Валидността на издадените протоколи за идентификация е шест месеца от датата на издаване!
  • Преиздаване на протокол 120 лв.с ДДС! 

 

No Изменение в конструкцията на вече регистрирани ППС: Категория Цена
с ДДС
1. Промяна на собствената маса (маса в готовност за движение) всички 180 лв.
2. Изменение в конструкцията на ремарке О1, О2 180 лв.
3. Изменение в конструкцията на ремарке O3, O4 240 лв.
4. МПС с промяна на местата за сядане (от 1+1 до 6+1 и обратно) M1, N1 240 - 300 лв.
5. Леки автомобили с изменение в конструкцията и промяна на категорията M1, N1 300 - 360 лв.
6. Одобряване на автобус М2, М3 480 лв.
7. Надстройката на товарни автомобили N1, N2,N3 360 - 420 лв.
8. Удостоверяване на ЕВРО норма за изгорелите газове на МПС от ЕИО всички 180 лв.
9. Изменение в конструкцията на ППС L 180 лв.
10. Смяна на дирекцията на МПС (при представяне на документи от оторизиран сервиз) М1, N1 360 лв.
11. Смяна на двигател всички 300 лв.
12. Смяна на двигател + изменение в силовия щранг всички 480 лв.
       
No Индивидуално одобрение на нови ППС от членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /Наредба №60/ Цена
с ДДС
1. MПС до 8 + 1 M1 360 лв.
2. MПС повече от 8 + 1 до 5 т. M2 720 лв.
3. MПС повече от 8 + 1 над 5 т. M3 720 лв.
4. MПС до 3.5 т. N1 480 лв.
5. MПС от 3.5 до 12 т. N2 600 лв.
6. MПС над 12 т. N3 720 лв.
7. Специален автомобил – линейка (код SC) A1, A2 480 лв.
8. Специален автомобил – линейка (код SC) B, C 600 лв.
9. ППС /ремарке/ до 750 кг. О1 240 лв.
10. ППС /ремарке/ до 3.5 т. О2 240 лв.
11. ППС /ремарке/ до 10 т. О3 600 лв.
12. ППС /ремарке/ над 10 т. О4 720 лв.
13. ППС /ремарке/ над 10 т. по ADR / Извънгабаритно О4 960 лв.
No ППС регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство Цена
с ДДС
1. Лек автомобил /в зависимост от екологичния клас и годината на производство/ M1 540 - 960 лв.
2. Товарен автомобил N1 1080 лв.
3. Товарни автомобили N2, N3 1080 лв.
4. Автобуси над 9 места M2, M3 1080 лв.
5. Мотори до 600 куб.см. L3e 480 лв.
6. Мотори над 600 куб.см. L3e 540 лв.
7. Ремаркета до 750 кг. обща маса О1 360 лв.
8. Ремаркета до 3500 кг. обща маса О2 450 лв.
9. Ремаркета до 10000 кг. обща маса О3 600 лв.
10. Ремаркета над 10000 кг. обща маса О4 720 лв.