ДЕКРА Аутомотив ЕООД България, предлага на своите клиенти широк спектър от експертни услуги, свързани със състоянието на ППС. Всеки вид експертиза е индивидуална и се изготвя съгласно заданието от клиента. Представяме Ви част от услугите, които извършваме.

 

Преглед на състоянието на ППС след изтичане на договор за лизинг

 

  • Визуална оценка на уврежданията по купето и интериора на ППС без разглобяване на отделни части, възли и детайли. Огледът се извъшва в присъствието на представител на лизингополучателя, който връща ППС след изтичане на договор за лизинг.
  • Преглеждане на всички налични ключове и цялата документация, отнасяща се до превозното средство (талон за регистрация на ППС, удостоверение за техническа изправност, ръководство за експлоатация, сервизна книжка и др.).
  • При огледа се съставя протокол по образец, утвърден от лизингодателя. Протоколът съдържа идентификация на ППС, наличното оборудване (КАТ комплект,ключове и инструменти,резервна гума и др.) и уврежданията по ППС – приемливи и неприемливи, съгласно правилата определени от лизингодателя.
  • Изготвяне на отчет в два екземпляра.Разликата в екземлярите се състои в това дали са посочени стойностите за възстановяване на установените увреждания - съгласно правилата определени от лизингодателя. В отчета, със снимков материал, нагледно се представя състоянието на ППС, установените увреждания и несъответствия, съгласно правилата определени от лизингодателя. 

 

Пакетни цени: Цена с ДДС
Леки и товарни автомобили с обща допустима маса до 3,5 т. 180* лв
Товарни автомобили с обща допустима маса от 3,5 т. до 5 т. 180* лв
Автобуси, камиони и специализирани транспортни средства с обща допустима маса над 5 т. 300* лв
Ремаркета и полу-ремаркета с обща допустима маса над 5 т. 168* лв


Преглед на състоянието на МПС преди изтичане на договор за лизинг

За улеснение на лизингополучателя, преди връщане на ППС на лизингодателя, извършваме оглед за установяване на приемливи и неприемливи уврежданията по ППС – съгласно правилата определени от лизингодателя. При огледа се съставя протокол, който съдържа: идентификация на ППС, уврежданията по ППС – приемливи и неприемливи, съгласно правилата определени от лизингодателя  - индивидуална цена 60* лв. 

 
Оглед и оценка на ППС

В зависимост от Вашето желание, предлагаме различни екпертни продукти, съобразни с Вашите потребности и нужди: оглед и оценка на уврежданията по купе и интериор, двигател, охладителна система, предавателна кутия, ходова част и други, без разглобяване на отделни части, възли и детайли, компютърна диагностика с лицензирано диагностично оборудване.

Пакетни цени: Цена с ДДС
Леки и товарни автомобили с обща допустима маса до 3,5 т. 300* лв
Товарни автомобили с обща допустима маса от 3,5 т. до 5 т. 300* лв
Автобуси, камиони и специализирани транспортни средства с обща допустима маса над 5 т. 420* лв
Ремаркета и полу-ремаркета с обща допустима маса над 5 т. 240* лв

 

Определяне на запазени части на ППС при увреждания от природно бедствие, пожар, наводнение и др.

 

Оглед и оценка на увреждания по ППС от възникнали събития на и извън територията на Република България.

 

Изготвяне на автотехническа експертиза при претенции и казуси възникнали в съдебни или извън съдебни спорове. Експертизата се изготвия от утвърдени за вещи лица, които са вписани като вещи лица в различните райони на действие на съдилищата в България.

 

Компютърна диагностика

 

„ДЕКРА Аутомотив“ EООД България използва диагностично оборудване AVL DITEST XDS 1000, предоставящо една от най-бързите и безопасни връзки с всички електронни блокове за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили.

 

Ценова оценка на МПС чрез DAT Bulgaria, след установено техническо състояние

SilverDAT® - оценка МПС включва:
   - Оценка при покупко-продажба
   - Прогноза на остатъчни стойности
   - Цена на към минала дата
   - DAT идентификация по номер на шаси (VIN)
   - Оценка на базово и допълнително оборудва - ноу-хау на DAT
  

 


Оценка на щетите чрез Audatex

Използваният от нас софтуер има възможност за избор на всеки един детайл от автомобила с актуална цена за България от официалните представители на производителя.

 
 
 

Застраховка срещу разходи за ремонт

Клиентите на ДЕКРА могат да закупят този вид удължена гаранция в случаите:
 - Когато автомобилът е закупен от партньор на Декра Аутомотив ЕООД
 - Автомобилът е минал техническа оценка на състоянието при Декра Аутомотив ЕООД
Дефиниция на Застраховката Разходи за ремонт
 
Това е професионален ремонт, цялостна защита без разходи по отстраняване на повреда в превозното средство. По време на срока на застрахователното покритие е осигурено безгрижно използване на автомобила, дори след изтичане на гаранцията на производителя.

 

 

Посочените цени са ориентировъчни и се договарят индивидуално.