ДЕКРА Аутомотив EООД България предлага следните експертни услуги
 

Преглед на състоянието на МПС след изтичане на договор за лизинг

 

  • визуална оценка на щетите по купето и интериора без разглобяване на отделни части, възли и детайли с участието на лицето, което от името на лизингополучателя връща МПС след изтичане на договор за лизинг;
  • приемане на всички налични ключове, цялата документация отнасяща се до превозното средство (талон за регистрация на МПС, удостоверение за техническа изправност, ръководство за експлоатация, сервизна книжка и др.);
  • съставяне на приемо-предавателен протокол за връщане на моторно превозно средство от лизинг, позволяващ цялостна идентификация на външните и вътрешните щети и несъответствия на МПС, съгласно правилата определени от лизингодателя;
  • изготвяне на отчет в два екземпляра, различаващи се само в това дали посочват или не стойностите за възстановяване на установените щети и несъответствия, включващи снимков материал, на който по ясен начин се представя състоянието на МПС и установените щети и несъответствия. 

 

Пакетни цени: Цена с ДДС
Леки и товарни автомобили с обща допустима маса до 3,5 т. 180 лв
Товарни автомобили с обща допустима маса от 3,5 т. до 5 т. 180 лв
Автобуси, камиони и специализирани транспортни средства с обща допустима маса над 5 т. 300 лв
Ремаркета и полу-ремаркета с обща допустима маса над 5 т. 168 лв


Преглед на състоянието на МПС преди изтичане на договор за лизинг
В случай че желаете, може предварително да проверите дали при връщане на автомобила състоянието му отговоря на условията за връщане - цена 60 лв. 

Оценка на автомобили

Включва визуална оценка на щетите по купе и интериор, двигател, охладителна система, предавателна кутия, ходова част на превозното средство без разглобяване на отделни части, възли и детайли, както и компютърна диагностика с диагностично оборудване.

Пакетни цени: Цена с ДДС
Леки и товарни автомобили с обща допустима маса до 3,5 т. 300 лв
Товарни автомобили с обща допустима маса от 3,5 т. до 5 т. 300 лв
Автобуси, камиони и специализирани транспортни средства с обща допустима маса над 5 т. 420 лв
Ремаркета и полу-ремаркета с обща допустима маса над 5 т. 240 лв

 

Изготвяне на експертизи по застрахователни събития при претенции и казуси възникнали в съдебни спорове

 

Огледи на щети от застрахователни събития

 

Огледи на транспортни щети

 

Определяне на запазени части на ППС претърпяло събитие като пожар, наводнение и др.

 

Определяне на действителна стойност на ППС
 

Компютърна диагностика

 

„ДЕКРА Аутомотив“ EООД България използва диагностично оборудване AVL DITEST XDS 1000, предоставящо една от най-бързите и безопасни връзки с всички електронни блокове за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили.

 

 

Оценка на щетите чрез Audatex

Използваният от нас софтуер има възможност за избор на всеки един детайл от автомобила с актуална цена от производителя.