DEKRA - поднови своя платинен рейтинг за устойчивост

DEKRA - поднови своя платинен рейтинг за устойчивост

DEKRA отново получи външно признание от EcoVadis, с похвала за значиелен напредък във всички области.

EcoVadis, водещият международен стандарт за устойчивост, награди DEKRA с платинен медал за втори пореден път. EcoVadis оценява представянето в областта на
околната среда, труда и човешките права, етиката и устойчивите поръчки.

DEKRA последователно прилага своята стратегия за устойчивост и се стреми към това да постигне целите си в тази област. Компанията за тестване, инспекция и сертифициране (TIC) работи за непрекъснато подобряване на устойчивостта в четири стратегически области, целящи намаляване на негативните ефекти и засилване на положителните. Тези четири области са: околна среда и климат, служители и общество, ръководство и управление, доставкa на услуги и добавена стойност. 

 

В областта на околната среда и климата, например, има подновен тласък в области като енергийна ефективност в сгради и обекти, потребление и производство на възобновяема енергия и електрификация на служебните превозни средства. Добър пример за това е новата фотоволтаична централа с 330 слънчеви модула, която беше пусната в експлоатация миналия месец в централата на компанията в Щутгарт и маркира началото на цялостно PV внедряване в цялата компания.

В областта на служителите и обществото DEKRA продължи да се развива по отношение на обучението, разнообразието и участието на служителите. Одобрена е нова стратегия за разнообразие и приобщаване. Компанията предостави възможност за обучение по устойчивост, в който участваха около 80 процента от служителите. 

В ръководството и управлението компанията е подобрила представянето си по отношение на стандартите за устойчивост, прозрачността и отчитането, както и вътрешната организационна интеграция на устойчивостта. DEKRA разшири официалното своето оценяване за устойчивост и го направи чрез външен одит. Също така вътрешно разпредели своите цели за устойчивост и ги интегрира в процесите на целево споразумение.

Дейностите, свързани с доставкa на услуги и добавена стойност, включват разширяване на стандартите за устойчивост в процесите при закупуването, заедно с по-голям акцент върху устойчивостта като бизнес модел. DEKRA създаде корпоративна фокусна зона за услуги за устойчивост, с цел по-добро свързване и постепенно разширяване на съответните услуги, които подпомагат устойчивостта в цялата група.

DEKRA ще продължи да прилага последователно своята стратегия за устойчивост във всички съответни области и ще преследва визията си да стане глобален партньор за безопасен и устойчив свят.