DEKRA - платинен рейтинг за устойчивост

DEKRA - платинен рейтинг за устойчивост

DEKRA е сред най-добрите компании на пазара за EcoVadis.

DEKRA SE получи платинен рейтинг за корпоративна отговорност от EcoVadis за 2020 г. Това е изключителен успех за DEKRA, която благодарение на престижната награда сега се нарежда сред топ 1% от компаниите с най-висок рейтинг на пазара.

Както е известно, EcoVadis предоставя независима, надеждна и обща платформа за оценка на над 65 000 групи и компании в 200 сектора в 160 държави, използвайки критерии за оценка на социалната отговорност на клиентите, базирани на стандартите за устойчивост на хиляди външни източници като НПО, синдикати, международни организации, местни власти и одиторски организации.

Целта на методологията за оценка на КСО на Ecovadis е да измери качеството на системата за управление от гледна точка на корпоративната социална отговорност - чрез нейните политики, действия и резултати. През 2019 г. DEKRA вече е получила класификацията EcoVadis Silver, докато за текущата година тя е подобрила значително представянето, като е спечелила платинената „значка“, благодарение на напредъка, постигнат във всички области на оценката.

Критериите на EcoVadis, публикувани за 2020 г., бяха следните:

  • Платина - 1% от най-добрите компании (общ резултат между 73 и 100) 
  • Злато - 5% от най-добрите компании (общ резултат между 66 и 72)
  • Сребро - 25% от най-добрите компании (общ резултат между 54 и 65)
  • Бронз - 50% от най-добрите компании (общ резултат между 45 и 53)

 

DEKRA потвърди своята активна вяра в устойчивостта, екологичните, социалните и етичните показатели като съществен фактор за успеха на „интелигентните компании“, които са решили да имат положително въздействие.