Цени за одобряване на ППС-та за учебна дейност:

  • Цените са валидни от 28.02.2024 г.

Полезна информация и нормативна уредба:

 

No Изпитване на дооборудвано ППС за учебна дейност Категория ППС Цена
с ДДС
1. За водачи от категория A, A1 и А2 L 120 лв.
2. За водачи от категория B M1, N1 240 лв.
3. За водачи от категория C1 и С2 N2, N3 300 лв.
4. За водачи от категория D1 и D M2, M3 360 лв.
5. За водачи от категория B+E (композиция) M1,N1 + O 240 лв.
6. За водачи от категория C+E (композиция) N2,N3 + O 360 лв.
7. За водачи от категория B+E и C+E (при предварително издаден протокол само за дърпащото МПС) O 120 лв.