Застраховка срещу разходи за ремонт

Застраховка срещу разходи за ремонт

Клиентите могат да закупят този вид удължена гаранция в случаите:

* Когато автомобилът е закупен
от партньор на Декра Аутомотив

* Автомобилът е минал техническа
оценка на състоянието при Декра

Как работи Застраховката срещу разходи за ремонт?

* При възникване на щета, автомобилът може да бъде ремонтиран
във всеки един сервиз в България и ЕС,
който може да издаде фактура за ремонта

* Щетата се завежда през портала за завеждане на щети

*След получаване на оторизация в рамките на деня
за ремонта от центъра за ликвидации на щети,
сервизът може да пристъпи към
отстраняване на повредата.

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

•Възможност за безкасови ремонти по време на застрахователния период;
•Възможност за извършване на ремонт в оторизиран сервиз;

•Висока застрахователна сума;

•Покриване на ремонтни разходи и в ЕС;
•Бързо и професионално уреждане на щети;

•По-висока остатъчна стойност на автомобила при препродажба.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ДЕКРА УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ:
•Автомобили на възраст до 10 години от първа регистрация
•С пробег до 220 000 км

•Регистрирани в България

•До 3.5 тона

•Полицата се стартира в деня на закупуване на автомобила

ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

•6,12 или 24 месеца
•Покриване на разходите за ремонт до 20 000 лв
•Застраховката покрива двигател, скоростна кутия, задвижване и др.*

*подробният обхват на застраховката е описан в Застрахователните условия,
достъпни при партньора по програмата.

 

*Сумата за ремонта може да бъде изплатена или директно
към сервиза извършил ремонта или възстановена по сметка на клиента
след получаването на фактурата

 

УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ  ДЕКРА

ВАРИАНТ

Максимална възраст на
превозното средство /при
влизане в програмата/

Максимален
пробег на
превозното
средство /км/

Срок

/месеци/

Максимално
изплащане

/BGN/

Крайна цена
с данък

/BGN/

ОСНОВЕН

5-10 години /220 000 км/

20 000 км

6 месеца

2000

327

4000

421

12 месеца

3000

385

5000

531

КОМФОРТ

5 години /220 000 км/

20 000 км

6 месеца

2000

370

КОМФОРТ

5 години /220 000 км/

50 000 км

24 месеца

4500

694

ПРЕМИУМ

5 години /220 000 км/

20 000 км

6 месеца

4100

394

8200

603

50 000 км

12 месеца

4100

435

8200

702

50 000 км

24 месеца

12000

975

20000

1026